Ex-MEP Godfrey Bloom Exposes Banking System as a Scam in European Parliament

The banking system, according to Godfrey Bloom, is a scam that has been operating for centuries. It involves financial institutions, such as banks, manipulating the money supply and engaging in risky practices that can lead to economic crises and financial collapse. One way that banks have historically been able to carry out this scam is […]

Bank of England Electronically creates new money QE

Bilang isang Forex Trader, hindi ganun kadali ang kanyang ginagawa kasi ang dami mo talagang tinitingnan in a daily basis. At siguro ito yung naging dahilan kung kaya naging interesado akong matuto mag-Trade. Siguro dahil na enjoy ko yung constant research na ginagawa ko araw-araw para magka-profit.Subalit kahit halos hindi ka na nga umaalis sa […]