Bank of England Electronically creates new money QE

Bilang isang Forex Trader, hindi ganun kadali ang kanyang ginagawa kasi ang dami mo talagang tinitingnan in a daily basis. At siguro ito yung naging dahilan kung kaya naging interesado akong matuto mag-Trade. Siguro dahil na enjoy ko yung constant research na ginagawa ko araw-araw para magka-profit.
Subalit kahit halos hindi ka na nga umaalis sa upuan mo para mabantayan ang market ay minsan (pwede rin madalas) nakakaigtaan mo pa rin ang mga bagay na dapat mong e monitor kagaya ng economic events na hindi natin ipa walang bahala dahil pwedeng anytime dahil sa balita biglang mag-react ang Market tapos agaist sayo ang direction ng price.
Natutunan ko sa experience na ito ang QE o Quantitative Easing kung kaya pipilitin kung e discuss ito sa aking makakaya. Pwede ninyong panoorin ang video ko sa youtube para sa ganun sabay natin pag-aralan ang topic na ito. (Bank of England Electronically creates new money QE)

BOE bank of england quantitative easing (Forex Trading beginners course)

How does quantitative easing work?

To execute quantitative easing, central banks increase the supply of money by buying government bonds and other securities. Increasing the supply of money lowers the cost of money—the same effect as increasing the supply of any other asset in the market. ... When interest rates are lower, banks can lend with easier terms.

How does quantitative easing work (Forex Trading Philippines)

Is quantitative easing printing money?

Quantitative easing has been nicknamed "printing money" by some members of the media, central bankers, and financial analysts. With QE, the newly created money is usually used to buy financial assets other than government bonds.

What is the downside of quantitative easing?

The policy of quantitative easing brings about a fall in the interest rates in the short run. However, in the long run it leads to inflation which causes the interest rates to rise causing the exact opposite of financial stability.