-$146 Profit Loss FOREX Trading Live Account


What can you say about Forex Trading, Easy or Difficult?

Para sa akin, ang Forex Trading ay medyo complicated lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Pero habang tumatagal lalo na kung talagang pina-practice mo ang skill ng Trading tapos detemined ka pa to learn siguro hindi naman talaga mahirap lalo na kung may mentor kang kasama.